Nieuwe NEN-normering in de maak voor veilig mailen in de zorg

Door Avensus

Het Nederlands Normalisatie-Instituut (NEN) werkt sinds 10 oktober aan een nieuwe normering om veilig te mailen binnen de zorg. De norm moet in het voorjaar van 2019 verschijnen, en zal gevolgen hebben voor de communicatie tussen zorgverleners en patiënten.

De NEN stelt dat de verzending en het ontvangen van mail in de sector volgens de huidige normen niet voldoet aan de nieuwe privacywet AVG, die in mei 2018 van kracht werd. In die wet worden strengere normen aan waarborgen van privacy en veiligheid bij de verwerking van persoonsgegevens geëist.

Om die reden is NEN begonnen met het project ‘Veilige Mail’, waar een nieuw normenkader voor veilige e-mail uit moet komen. In die norm moet beschreven worden aan welke eisen e-mail met patiëntgegevens zou moeten voldoen om veilig te zijn.

Hierbij gaat het onder meer om de mate van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de mail. Maar ook gebruiksvriendelijkheid is een belangrijk uitgangspunt, zodat de veilige mail ook daadwerkelijk gebruikt gaat worden.

Het project wordt uitgevoerd door een groot aantal belanghebbenden en experts in de sector.

Gevolgen

De nieuwe norm zal logischerwijs gevolgen hebben voor professionals in de zorg. Naar alle waarschijnlijkheid neemt onder meer de aandacht voor veiligheid in de nieuwe norm toe. Zo bestaat de kans dat e-mail versleuteld moet worden, oude e-mails veilig geback-upt en dat er bescherming komt tegen phishing.

Daarnaast is het op dit gebied van belang dat de werknemers ook op de hoogte zijn van de juiste aanpak voor digitale beveiliging. Hiervoor kunnen trainingen belangrijk zijn, evenals andere middelen om de awareness te verhogen.

Hoewel de exacte gevolgen pas in het voorjaar van 2019 duidelijk worden, kan Avensus nu al meer informatie bieden over de privacy en veiligheid bij de verwerking van persoonsgegevens. Wilt u meer informatie? Neem dan eens contact met ons op!

Avensus - Gea Dam

Gea Dam
Managed Cloud Services

Avensus Nederland BV

Almere

Delft

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? 
Schrijf u dan in voor onze driemaandelijkse mailing!

mautic is open source marketing automation