De stip op de Horizon – de zorg moet slimme keuzes maken

Door Hans-Friedrich Meerholz

Door de vele gesprekken die we bij zorginstellingen voeren, merken we dat de zorg nog steeds enorm in beweging is. Er ligt veel druk op de medewerkers om zoveel mogelijk werk te leveren vanuit zo min mogelijk middelen. ICT is hierin een ondersteunende factor en kan bijvoorbeeld de administratieve last voor zorgmedewerkers sterk verminderen. Ook op het gebied van IT-security weten wij exact de juiste weg. Aan het woord is Hans-Friedrich Meerholz, director Managed Cloud Services van Avensus.

Avensus is een bekende IT-dienstverlener binnen de zorg. Dat vertaalt zich direct in de praktijk, men snapt de business en weet wat voor de zorg belangrijk is en wat de vragen van eindgebruikers zijn. “Bovendien hebben wij erg veel kennis van Security- en Mobiliteitsvraagstukken wat onontbeerlijk is binnen de zorg. Alle aandacht moet richting het verlenen van zorg en naar cliënten gaan. De interne IT-afdeling moet ervoor zorgen dat alle aanverwante taken zo efficiënt en effectief mogelijk kunnen worden uitgevoerd. Een eenduidige werkwijze, veilige systemen en continuïteit draagt bij aan kwaliteitsverhoging van de dienstverlening. Avensus heeft hiervoor in samenwerking met een aantal zorginstellingen De Digitale Zorgwerkplek ingericht. De eigen omgeving in een online model. Precies waar zorginstellingen behoefte aan hebben: Avensus richt het in, zorgt dat het draait en wanneer het nodig is wordt het gedown- of up-sized. Simpel, beheersbaar en het werkt in de praktijk. “Zorgverleners hebben behoefte aan gebruiksvriendelijke IT-ondersteuning. Als zij altijd snel kunnen inloggen op het eigen systeem en ook eenvoudig toegang  krijgen tot patiënteninformatie; vergroot  dit de betrokkenheid van zorgverleners. Makkelijk onderling communiceren en samenwerken draagt bij aan eenvoud en productiviteit; iedereen gebruikt immers een gestandaardiseerde werkwijze”.

Bij veel instellingen speelt op dit moment de vraag of het verstandig is alles in eigen beheer te houden of IT-zaken te gaan uitbesteden. Kennisborging, kostenoptimalisatie en beschikbaarheid spelen bij deze strategische keuze een cruciale rol. Juist als het gaat om continuïteit is het voor organisaties niet meer haalbaar om alle IT-kennis en het beheer van verschillende technologieën te borgen. Avensus neemt het beheer van de IT-omgeving over. “Daarbij kunnen we ook ook de dagelijkse ondersteuning van eindgebruikers en de fysieke werkplekbeheer op ons nemen. Zo krijgen medewerkers altijd vanuit één beheerteam de ondersteuning die ze nodig hebben” vervolgt Hans-Friedrich. “Dat is prettig; altijd één vertrouwd aanspreekpunt voor uw medewerkers”.

Samen de regie voeren en IT-innovaties toepassen
Onze maatschappij stelt steeds hogere eisen ten aanzien van digitalisering en privacy. Het maakt dat organisaties genoodzaakt zijn hun positie te verscherpen en IT-innovaties richting zorgmedewerkers én de patiënt/cliënt aan te bieden en regelgeving op de voet te volgen. Samen met de klant voert Avensus Managed Cloud Services de regie in deze digitale transformatie. “We versterken organisaties op het gebied van Efficiëntie, Continuïteit en Security. Dit draagt bij aan een betere concurrentiepositie van onze klant die door slimme IT-keuzes kwaliteit en beveiliging weet te verhogen en kosten weet te verlagen”

Het gaat om diensten en oplossingen die voor langere tijd moeten meegaan. Belangrijke criteria zijn flexibiliteit, informatiebeveiliging en schaalbaarheid. Inzicht en continuïteit is voor de directie van zorginstellingen belangrijk, daarop kan men plannen en sturen. Een ICT-omgeving op basis van pay per use waarmee flexibiliteit, schaalbaarheid  en continuïteit zijn gegarandeerd is derhalve vaak de beste keuze. Door als partner te fungeren stellen we zorginstellingen in staat om  toekomstige innovaties flexibeler en eenvoudiger te integreren in haar primaire zorgomgeving. “De stip op de horizon moet helder zijn voordat dergelijke strategische beslissingen genomen worden en daarmee heeft Avensus inmiddels ruimschoots ervaring opgedaan”

Avensus - Hans-Friedrich Meerholz

Hans-Friedrich Meerholz
Director Managed Cloud Services

“De uitdaging is om IT-complexiteit te verminderen en een veilige 100% beschikbare omgeving voor zorgverleners te creëren. Zorginstellingen willen zich richten op hun kerntaken en ICT moet hen daarin simpelweg ontlasten”.


Speciaal voor en samen mét zorginstellingen heeft Avensus de Digitale Zorgwerkplek ontwikkeld. Een veilige private cloud werkplek; precies waar zorgorganisaties behoefte aan hebben: Avensus richt het in, zorgt ervoor dat het draait en wanneer nodig wordt het op- en afgeschaald. Simpel, beheersbaar, veilig en super gebruiksvriendelijk voor zorgmedewerkers
bekijk de voordelen van de digitale Zorgwerkplek

 

Dit interview werd geplaatst in Zorg en ICT
ICT Zorg – Regiepartner in de Zorg.juni 2017

mautic is open source marketing automation