De laatste strohalm voor Dataprotectie

Door Gokmen Kiremit

Voorkomen is beter dan genezen, maar is dit nog wel voldoende voor IT-security?

Huidige beveiligingsstrategieën voor data protectie in het algemeen zijn gericht op preventie. Dit is logisch, omdat beveiligingsstrategieën vaak gebaseerd zijn op het uitgangspunt: “voorkomen is beter dan genezen”.
Maar is dit nog wel voldoende voor IT-security?

De groei van nieuwe technologieën en innovaties verandert onze maatschappij de komende jaren radicaal. Digitalisering, cloud, big data en IoT gaan een enorm impact geven. Het creëren van vertrouwen in het digitale tijdperk is nu meer dan ooit essentieel en is de uitdaging voor iedere onderneming. Data en privacy beveiligingsstrategieën zullen daarom de komende jaren veelvuldig het onderwerp van gesprek zijn van bestuurders. Dit wordt ook grotendeels afgedwongen door nieuwe wet -en regelgeving de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Kies voor de juiste beveiligingsstrategie: bescherm uw data en voldoe aan de eisen van AVG
De kosten van cybersecurity nemen toe maar staan niet in verhouding met de exponentiële stijging van de schade en kosten als gevolg van cybercriminaliteit. Typisch eigenlijk, omdat we de afgelopen jaren duidelijk hebben geleerd dat datalekken er altijd zullen zijn, ongeacht onze preventieve beveiligings-maatregelen. Hoe zou de beveiligingsstrategie eruit komen te zien als we de denkwijze van voorkomen van een data lek naar beveiliging van het data lek zouden verleggen?
De formule die hierbij past is:

Encryption (E)+ KeyManagement (KM)+ AccessControl (AC) = DataProtectie (DP)

Deze “nieuwe” beveiligingsstrategie brengt de security dichter bij de data en de gevolgen van een inbreuk worden hierdoor significant verkleind. Organisaties die dit proces goed ingericht hebben kunnen ervan uit gaan dat de data onleesbaar is voor onbevoegden, maar vooral ook blijft wanneer deze gecompromitteerd is.

Laten we vertrouwen creëren in onze digitale toekomst!

 

 

    

Dit BLOG werd gepubliceerd als C-Blog van het FD,
en als artikel in Platform voor Informatiebeveilging (PvIB)

Avensus - Gökmen Kiremit

 

Gökmen Kiremit
directeur High Grade Security.


Avensus High Grade Security beschermt de meest kritische data vanuit het standpunt dat encryptie de beste beveiliging is zolang de organisatie de sleutels zelf onder controle houdt. Het gaat ons daarbij niet alleen om het leveren van de beste oplossing voor informatiebeveiliging; het is ook onze taak mensen en organisaties bewust te maken van de risico’s. Hierin zijn alle security assets van belang.

Gökmen is bereikbaar op gkiremit@avensus.nl

Avensus Nederland BV

Almere

Delft

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? 
Schrijf u dan in voor onze driemaandelijkse mailing!

mautic is open source marketing automation