• minder Risico’s en meer Compliancy
 • Transparante veiligheid
 • Data veilig delen

 

Steeds meer organisaties willen diensten aanbieden via zelfstandig beheerde websites. Denk bijvoorbeeld aan interactieve web-diensten die samenwerking mogelijk maken.

Dat de beveiliging dan goed moet zijn geregeld spreekt voor zich.

Daarbij moeten 3 belangrijke aspecten worden meegenomen:

 1. Beveiliging van (persoonsgebonden) informatie; regelgeving (denk aan GDPR/AVG) zal hier steeds dwingender op toezien.
  De OWASP top 10 geeft daarbij een goede houvast
 2. Flexibiliteit en eenvoud van gebruik
  In dit verband moet vooral de toegang tot de diensten laagdrempelig zijn waarbij de beveiliging op peil moet blijven.
 3. Beheerkosten zijn direct gerelateerd aan beveiliging en aan de complexiteit van de infrastructuur.
  De inrichting voor web-diensten is vaak gebaseerd op individuele oplossingen per dienst waarbij vooral de beveiliging (punt 1) en het beheer (punt 3) lastig zijn in te regelen en te handhaven. Dit zal bij verdere groei van het aantal web-diensten alleen maar moeilijker worden.

Het inzetten van 1 centraal toegangspunt waar alle Internet diensten samenkomen, zal een verbetering geven op alle 3 de punten.

Application Delivery Controllers (ADC) zijn ontworpen om web applicaties veilig en snel aan gebruikers aan te bieden. Daarbij wordt de gebruikers authenticatie (en gebruikers rollen) in principe overgelaten aan de applicatie zelf. Gebruikers benaderen alle applicaties individueel (diverse URLs) waarbij het verkeer transparant wordt geregeld en beveiligd via de ADC.

Authenticatie van gebruikers kan door de ADC worden gerealiseerd zodat alleen geauthentiseerde gebruikers toegang krijgen tot de applicatie.

Vanzelfsprekend wordt het gebruik van sterke authenticatie geadviseerd.

Application Delivery Controllers (ADC) worden gebruikt door organisaties om het publiceren van Websites en Web Applicaties te organiseren en te versnellen. Ook wordt daardoor de belasting van de originele (web)servers verminderd. Ze worden vaak gebruikt als een Reverse Proxyserver, geplaatst tussen webservers en internet (zie ook de functies van een ADC):

Avensus Nederland BV

Almere

Delft

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? 
Schrijf u dan in voor onze driemaandelijkse mailing!

mautic is open source marketing automation