NCSC – Factsheet Veilig beheer van Digitale Certificaten

National Cyber Security Centrum publiceert een factsheet rondom veilig certificaten beheer

NCSC, schrijft op haar website:
Sinds het DigiNotar-incident in 2011 zijn er vele ontwikkelingen geweest rond het versterken van het digitale certificatenstelsel. Verschillende stappen zijn gezet om de robuustheid en weerbaarheid van het certificatenstelsel te vergroten, zoals bijvoorbeeld strengere richtlijnen vanuit het CA/Browser Forum en recente technische ontwikkelingen zoals Certificate Transparency (CT) en Certificate Authority Authorization (CAA). Het DigiNotar-incident heeft geleid tot inzichten die beheerders en gebruikers van certificaten kunnen helpen om hun stelsel van maatregelen te toetsen en aan te scherpen. Deze factsheet beschrijft maatregelen om de kans op incidenten met certificaten zo klein mogelijk te maken en, in het geval van een incident, de schade zo snel mogelijk te herstellen.

Download artikel

NCSC – Factsheet Veilig beheer van certificaten

 

Op 25 januari ’18 organiseert Avensus HGS i.s.m. strategisch partner Venafi een innovatieve Kenissessie over dit onderwerp
meer informatie & aanmelden

 

Avensus High Grade Security onderschrijft dat de bescherming van Machine Identities steeds belangrijker wordt; niet alleen vanwege de hoeveelheid devices waarmee wordt gewerkt en het groeiend aantal user certificaten maar ook vanwege Cloud en IoT ontwikkelingen. Deze vergroten het risico op inbreuken en het door derden achterhalen van onze sleutels en certificaten. Door sterke controle hierop te houden, te prioriseren, centraliseren en bij uitgifte de private key op te slaan blijft de controle op onze data verzekerd – zonder sleutel heeft de data immers geen waarde!

Avensus Nederland BV

Almere

Delft

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? 
Schrijf u dan in voor onze driemaandelijkse mailing!

mautic is open source marketing automation