Overheid

  • Minder risico’s en meer Compliancy

  • Flexibel werken

  • Controle op identiteiten

Een betere, digitale dienstverlening en een efficiëntere interne organisatie; de juiste inzet van IT-oplossingen speelt hierin een bepalende rol. De overheid vervult een voobeeldfunctie en stelt wet-  en regelgeving. Gemeentes die DigiD-inlog aanbieden, worden regelmatig geaudit en getoetst aan de Logius-norm. De gemeentelijke norm BIG –  Baseline Informatiebeveiliging Gemeente en de AVG / GDPR die in mei 2018 wordt ingevoerd zijn bepalend.

Belangrijke vragen daarbij zijn:

  • Wat is mijn IB beleid en waaraan moet ik voldoen; ben ik compliant?
  • Hoe beïnvloeden mijn bedrijfsdoelstellingen mijn bedrijfsprocessen?
  • Heb ik mijn kritische data gelabeld?
  • Waar staat deze informatie en hoe verplaatst deze zich binnen én buiten mijn omgeving?
  • Wie mag wel en geen toegang hebben tot bepaalde informatie?
  • Hoe beheer ik de mobiele werkplekken van mijn medewerkers?

Avensus helpt overheidsinstanties bij het altijd en overal, veilig kunnen werken; helpt bij het beveiligen van data en datastromen en ontzorgt door de monitoring en logging over te nemen. Als er op de juiste manier inzicht is in importantie van data en inzicht is in de mobiliteit van diezelfde data, kan de IT daarop ingericht worden.

Avensus Nederland BV

Almere

Delft

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? 
Schrijf u dan in voor onze driemaandelijkse mailing!

mautic is open source marketing automation