Industrie

  • Minder risico’s en meer Compliancy

  • Flexibel werken

  • Controle op identiteiten

Veranderende markten en globalisering hebben een blijvende invloed op de IT behoefte van ons bedrijfsleven. Daarnaast werken commerciële bedrijven steeds meer vanuit ISO27001 en 27002. Ingegeven als eis van belangrijke klanten of het levert een concreet concurrentievoordeel op. Thema’s als kostenbesparing, compliancy en continuïteit komen dan ook vaak terug in de vragen die klanten aan ons stellen. Met hoogwaardige kennis op het gebied van virtualisatie, storage en remote acces maakt Avensus hierbij het verschil voor haar relaties.
Handel en industrie kan rekenen op onze specifieke kennis om de ICT infrastructuur en beveiliging voor het complexe applicatielandschap op peil te houden. Binnen het segment industrie willen de klanten van Avensus vooral hun volledige aandacht en toewijding aan het productieproces kunnen geven. Avensus ontzorgt deze klantengroep door tegen heldere servicelevels de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor het IT-beheer. Monitoren, Remote beheer, On-site support en verbeteringsprojecten zijn de speerpunten waarmee we bij deze klantgroep al jarenlang het vertrouwen verdienen.

Belangrijke vragen daarbij zijn:

  • Wat is mijn IB beleid en waaraan moet ik voldoen; ben ik compliant?
  • Hoe beïnvloeden mijn bedrijfsdoelstellingen mijn bedrijfsprocessen?
  • Heb ik mijn kritische data gelabeld?
  • Waar staat deze informatie en hoe verplaatst deze zich binnen én buiten mijn omgeving?
  • Wie mag wel en geen toegang hebben tot bepaalde informatie?
  • Hoe beheer ik de mobiele werkplekken van mijn medewerkers?

Avensus Nederland BV

Almere

Delft

   

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? 
Schrijf u dan in voor onze driemaandelijkse mailing!

Kalender

mautic is open source marketing automation