• Data veilig delen, zowel intern als extern
  • Transparante veiligheid
  • Controle in de Cloud en én in onze netwerken

Cybercrime neemt dagelijks toe en is big business. Phishing mails die Ransomware willen injecteren, worden steeds lastiger te herkennen. Meer dan ooit worden bedrijfsnetwerken blootgesteld aan een enorme hoeveelheid en een verscheidenheid aan bedreigingen. Tegelijkertijd is digitalisering en de Cloud niet meer terug te draaien en stelt onze maatschappij hoge eisen ten aanzien van digitalisering en privacy. Organisaties moeten hierop inspelen, de omgeving verandert en we wisselen met steeds meer stakeholders digitaal informatie uit.

De bescherming van de endpoints (waarop gebruikers en applicaties actief zijn) is van essentieel belang en vormen tegelijkertijd ook een constante uitdaging.

Gebruikers moeten namelijk niet belemmerd worden in hun werk maar moeten gelijker tijd behoedt worden voor bekende en onbekende malware.

En ook uw data in de Cloud (bv Office 365, OneDrive, Box of Sharepoint Online) moet beschermd worden tegen al of niet geavanceerde malware.

Hierbij volstaat traditionele antivirus al lang niet meer en is een slimme en geïntegreerde aanpak noodzakelijk waarbij Machine Learning,  Global Threat Intelligence diensten en Sandbox technologieën worden toegepast.

Avensus adviseert en implementeert security-oplossingen
van Trend Micro en Fortinet

Avensus Nederland BV

Almere

Delft

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? 
Schrijf u dan in voor onze driemaandelijkse mailing!

mautic is open source marketing automation