Via deze website stelt Avensus informatie beschikbaar over de diensten van Avensus Nederland B.V. Wij besteden zorg aan de juistheid van deze informatie. De content is door Avensus met de grootst mogelijke zorg samengesteld, Avensus aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden.

Auteursrechten en intellectuele rechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Avensus of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Avensus. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

Vermenigvuldiging is alleen toegestaan onder bronvermelding van Avensus Nederland B.V. Toestemming tot het (commerciële) gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient vooraf aan ons te worden verzocht.

Avensus is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

Privacy statement

Wij respecteren de privacy van u als bezoeker van onze website en zullen informatie die u ons via deze website stuurt vertrouwelijk behandelen. Uw gegevens zullen enkel worden gebruikt om u informatie te sturen of om contact met u op te nemen. Uw gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt.

Informatie over uw bezoek zal enkel worden gebruikt ter analyse en verbetering van onze website. Ook informatie die u eventueel achterlaat zal enkel gebruikt worden ter verbetering van onze site en dienstverlening.

Nadere informatie

Bovenstaande is van toepassing op website en de pagina die u bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. In deze disclaimer wordt verstaan:

  • Avensus: Avensus Nederland B.V., de eigenaar van de website;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud.

Indien u nog vragen of opmerkingen heeft kunt u contact met ons opnemen.
Avensus Nederland B.V. behoudt zich alle rechten voor.

Avensus Nederland BV

Almere

Delft

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? 
Schrijf u dan in voor onze driemaandelijkse mailing!

mautic is open source marketing automation